Kolik stojí NFC marketingová kampaň?

Hned v úvodu Vás nejspíše zklamu, ale vzhledem k tomu že NFC je na poli marketingu poměrně novou technologií se nedá obecně říci, kolik taková kampaň stojí. Záleží totiž na velkém množství faktorů a doporučujeme poptat agenturu nabízející nfc marketingové řešení.

Nejlevnější je kampaň využívající výlučně pasivní NFC tagy, které jsou levné a obsah z jejich pomocí distribuovaný také není většinou drahé vytvořit.

Mezi nákladnější kampaně naopak patří ty, které používají pro kontakt se zákazníkem aktivní NFC zařízení, krom ceny tohoto zařízení, která je výrazně vyšší, než cena NFC tagu se musí počítat také s náklady na naprogramování aplikace přímo na míru tomuto zařízení. Velmi záleží na plánovaném způsobu využití a také na typu obsahu, který má být distribuován. Pokud se bude například jednat o mobilní aplikaci, tak je nutné do budgetu zanést i náklady na její vývoj.

Nejpropracovanějším a zároveň nejdražším řešením NFC kampaně je zakomponovaní aktivní NFC jednotky do informačního kiosku, který poskytuje rozličné typy obsahu a může být vybaven i dalšími technologiemi proximity marketingu, jako je QRWiFi, nebo Bluetooth. Cena takového zařízení se pak přímo odvíjí od nasazených technologií a obsahu. Jedná se náročné řešení, které však přináší nejlepší efektivitu a nejvíce výhod.

Použití aktivních NFC prvků je obecně a vždy nákladnější, než použití pouze pasivních tagů, přináší však daleko širší možnosti. Vždy je nutné si předem určit očekávání, která se vážou na konkrétní projekt, kampaň a poté zvážit, který způsob bude nejlepší.

Napsat komentář